Projekty

 

2013

styczeń - grudzień Prowadzenie Punktu Diagnostyczno-Konsultacyjnego – bezpłatne i anonimowe badanie w kierunku HIV – dotacja z Krajowego Centrum ds. AIDS
wrzesień - grudzień Program profilaktyczny skierowany do młodzieży gimnazjalnej i ponad gimnazjalnej "Uczymy się żyć bez ryzyka AIDS" – finansowany z środków Urzędu Marszałkowskiego – 8000zł
wrzesień - grudzień Program profilaktyczny skierowany do studentów, młodzieży gimnazjalnej i ponad gimnazjalnej "Uczymy się żyć bez ryzyka AIDS" – finansowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Spolecznej – 8500zł
październik - grudzień Zajęcia profilaktyczno-edukacyjno pn. "Pułapka Uzależnienia" skierowane do osób nadużywających alkoholu osadzonych w Zakładzie Karnym i Areszcie Śledczym – program finansowany z środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – 5500 zł

 

2012

01.11.2011
- 31.12.2012

Prowadzenie Punktu Diagnostyczno-Konsultacyjnego – bezpłatne i anonimowe badanie w kierunku HIV – dotacja z Krajowego Centrum ds. AIDS – 600 osób przebadanych.

01.01.2012
- 23.12.2012

Prowadzenie Punktu Informacyjno-Wspierającego skierowanego do osób żyjących z HIV oraz ich bliskich – finansowane z grantu firmy GILEAD – 15000 zł okres  (01.01.2012-31.08.2012)

Krajowe Centrum ds. ADIS  okres (01.09.2012-21.12.2012) w kwocie 3200

01.09.2012
- 31.09.2013

Program wsparcia psychologicznego dla osób zakażonych wirusem HIV oraz ich bliskich – grant z środków firmy Gilead – 15000 zł

01.09. - 30.12.2012

Program profilaktyczny skierowany do młodzieży gimnazjalnej i ponad gimnazjalnej "Uczymy się żyć bez ryzyka AIDS" – finansowany z środków Urzędu Marszałkowskiego – 7000 zł oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – 8750 zł  – łącznie zł

01.10.2012
- 22.12.2012

Szkolenie Studentów z zakresu wiedzy o HIV /AIDS – finansowane z KC ds.  AIDS

 

2011

01.01.2011
- 31.12.2011

Prowadzenie Punktu Diagnostyczno-Konsultacyjnego – bezpłatne i anonimowe badanie w kierunku HIV.- dotacja z Krajowego Centrum ds. AIDS. – 600 osób przebadanych. – 36000zł

15.04.2011
- 23.12.2011

Zajęcia profilaktyczno-edukacyjno skierowane do osób stosujących przemoc i nadużywających alkoholu przebywających w Zakładzie Karnym i Areszcie Śledczym – program finansowany z środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – 6400 zł

01.09.2011
- 23.12.2011

Prowadzenie programu profilaktyczno-edukacyjnego w powiatowych szkołach: „Uczymy się życia bez ryzyka AIDS” – dotacja Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – 13000 zł

01.12.2011

Rozpoczęcie działalności Punktu Informacyjno-Wspierającego skierowanego do osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich

 

2010

01.01. - 31.12.2010

Prowadzenie Punktu Diagnostyczno-Konsultacyjnego – bezpłatne i anonimowe badanie w kierunku HIV. – dotacja z Krajowego Centrum ds. AIDS. – 600 osób przebadanych. – 36000zł

16.05.2010

Z okazji Dnia Pamięci o Ludziach Zmarłych na AIDS „Memoriał” 2010 - udział w panelu dyskusyjnym na temat „Mówić czy nie mówić o swoim zakażeniu” w klubie Kopiluwak

15.05. - 31.09.2010

Prowadzenie zajęć w Areszcie Śledczym pn. „Pułapka uzależnienia” – zlecenie Aresztu Śledczego- 6 grup-umowy dzieło – 5400

18.11. – 31.12.2010

Szkolenia studentów w zakresie zwiększenia wiedzy o HIV/AIDS na Uniwersytecie w Białymstoku (Wydział Pedagogiki i Psychologii),Wyższej Szkoły Kosmetologii i ochrony Zdrowia w Białymstoku oraz w Policealnej Szkole Medycznej w Suwałkach. – dotacja Urząd Marszałkowski w Białymstoku – 7200

12.2010

Wykłady i zajęcia profilaktyczne z zakresu HIV/AIDS

  • Uniwersytet w Białymstoku (Wydział Pedagogiki i Psychologii) –  2 wykłady – wolontariat
  • Publiczne Gimnazjum w Turośni Kościelnej – zajęcia profilaktyczne w 3 klasach gimnazjalnych – 210zł
  • Internat przy Zespole Szkół nr 5 w Białymstoku – zajęcia profilaktyczne w grupie młodzieży licealnej-wolontariat
  • Zespół Szkół nr 1 w Białymstoku – 2 wykłady dla młodzieży licealnej na obchodach „Tydzień zdrowia” – wolontariat

12.2010

Uczestnictwo w kampanii „Wiedza ratuje życie” organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Urząd Miejski, Wojewódzką Stację Epidemiologiczną

– Udział w happeningach na uczelniach Województwa Podlaskiego(Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku, Uniwersytet w Białymstoku) – wolontariat

 

2009

01.01. - 31.12.2009

Prowadzenie Punktu Diagnostyczno-Konsultacyjnego – bezpłatne i anonimowe badanie w kierunku HIV.- dotacja z Krajowego Centrum ds. AIDS. – 38500 zł – 600 osób przebadanych.

17.04. - 22.06.2009

Uczestnictwo w kampanii „Ryzykochania organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i Stowarzyszenie Manko z Krakowa.

– Udział w happeningach na sześciu uczelniach Województwa Podlaskiego

01.06.2009
- 31.12.2009

Streetworking - praca  środowiskowa w skupiskach młodzieżowych

Program szkolenia przygotowującego do pracy w streetworkingu z osobami eksperymentującymi, uzależnionymi od środków psychoaktywnych oraz podejmujących ryzykowne zachowania w kierunku zakażeń wirusem HIV

15.05.2009

Koncert z okazji Dnia Pamięci o Ludziach Zmarłych na AIDS „Memoriał” 2009

01.10. – 22.12.2009

Prowadzenie programu profilaktyczno – edukacyjnego w powiatowych szkołach (Choroszcz, Łapy, Białystok): „Uczymy się życia bez ryzyka AIDS” – dotacja Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

15.08. - 31.12.2009

Prowadzenie zajęć w Areszcie Śledczym pn. „Pułapka uzależnienia” – zlecenie Aresztu Śledczego

08.12. – 31.12.2008

Szkolenia studentów w zakresie zwiększenia wiedzy o HIV/AIDS na Uniwersytecie w Białymstoku (Wydział Pedagogiki i Psychologii) oraz w Policealnej Szkole Medycznej w Suwałkach.

 

2008

04.06.2008

Program „Cała siła jest w nas – czyli kreatywny rozwój własnego potencjału” – program innowacyjnego wychowania. – dotacja z Urzędu Miasta Białystok Departament Edukacji.

01.09. – 12.12.2008

Prowadzenie programu profilaktyczno – edukacyjnego w powiatowych szkołach (Czarno Białostocka, Łapy, Choroszcz, Turośń Kościelna): „Uczymy się życia bez ryzyka AIDS” (na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej)

15.09. - 31.12.2008

Prowadzenie zajęć w Areszcie Śledczym pn. „Pułapka uzależnienia” Dotacja uzyskana z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

11.10. – 31.12.2008

Realizacja programu profilaktycznego dla osadzonych w Areszcie Śledczym w Białymstoku pn. „Dużo zależy od Ciebie” - zlecenie Aresztu Śledczego

 

2007

01.03. – 12.12.2007

Prowadzenie programu profilaktyczno – edukacyjnego w białostockich szkołach: „Uczymy się życia bez ryzyka AIDS” (na zlecenie Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Referat Zdrowia)

24.05. – 31.05.2007

Prowadzenie szkolenia dla studentów PN. „Zmniejszenie ryzyka w kontekście zakażeń HIV, STI w zachowaniach seksualnych (na zlecenie ROPS)

20.06. – 31.10.2007

Prowadzenie zajęć w Areszcie Śledczym pn. „Pułapka uzależnienia”

11.06. – 31.10.2007

Realizacja programu profilaktycznego dla osadzonych w Areszcie Śledczym w Białymstoku pn. „Dużo zależy od Ciebie”

25.09. – 31.10.2007

Realizacja programu skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „Uczymy się życia bez ryzyka AIDS” (na zlecenie ROPS)

17.04. - 22.11.2007

Szkolenie nauczycieli na temat „O HIV w pigułce” na szkoleniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Droga od. Etap na zlecenie ROPS