Program „Cała siła jest w nas – czyli kreatywny rozwój własnego potencjału” – program innowacyjnego wychowania – dotacja z Urzędu Miasta Białystok z Departamentu Edukacji