Zapraszamy do współpracy i skorzystania z naszej oferty!

Zarząd

mgr Iwona Grzesiuk

PREZES Stowarzyszenia

Jedna z założycielek naszego Stowarzyszenia aktywnie działająca na jego rzecz.

 • pracownik socjalny,
 • certyfikowany edukator z zakresu HIV/AIDS,
 • edukator seksualny,
 • absolwentka pedagogiki specjalnej APS w Warszawie,
 • przygotowana do przeprowadzenia programu interwencyjno-edukacyjno-profilaktycznego „MAŁOLAT” dotyczącego nieletnich osób nadużywających alkoholu,
 • przeszkolona w pracy telefonu zaufania z elementami wiedzy o HIV/AIDS,
 • instruktor arteterapi.


Doświadczenie zawodowe:

 • praca w charakterze streetworkera – 3 lata; Stowarzyszenie TADA,
 • praca z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych jako wychowawca kolonijny – 5 lat, prowadzenie programów profilaktycznych z zakresu HIV/AIDS i uzależnień w białostockich szkołach i internatach – 3 lata,
 • przeprowadzenie programu interwencyjno – edukacyjno - profilaktycznego „MAŁOLAT” dotyczącego nieletnich osób nadużywających alkoholu,
 • dziesięcioletnia praca w Stowarzyszeniu Faros,
 • nauczyciel w przedszkolu dla dzieci autystycznych,
 • nauczyciel wspomagający w klasach integracyjnych.

 

mgr Ewa Rakowicz-Wawrusiewicz

Wiceprezes Stowarzyszenia

Jedna z założycielek naszego Stowarzyszenia aktywnie działająca na jego rzecz.

 • pracownik socjalny,
 • certyfikowany edukator z zakresu HIV/AIDS,
 • edukator seksualny,
 • absolwentka pedagogiki specjalnej APS w Warszawie,
 • przygotowana do przeprowadzenia programu interwencyjno-edukacyjno-profilaktycznego „MAŁOLAT” dotyczącego nieletnich osób nadużywających alkoholu,
 • przeszkolona w pracy telefonu zaufania z elementami wiedzy o HIV/AIDS,
 • instruktor arteterapi.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • praca w charakterze streetworkera – 3 lata; Stowarzyszenie TADA,
 • praca z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych jako wychowawca kolonijny – 5 lat, prowadzenie programów profilaktycznych z zakresu HIV/AIDS i uzależnień w białostockich szkołach i internatach – 3 lata,
 • przeprowadzenie programu interwencyjno – edukacyjno - profilaktycznego „MAŁOLAT” dotyczącego nieletnich osób nadużywających alkoholu,
 • dziesięcioletnia praca w Stowarzyszeniu Faros,
 • nauczyciel w przedszkolu dla dzieci autystycznych,
 • nauczyciel wspomagający w klasach integracyjnych.

 

mgr Milena Mężyńska
Wiceprezes Stowarzyszenia

W Stowarzyszeniu od 2016 roku

 • magister polonistyki 
 • specjalista od PR i mediów

mgr Ewa Rakowicz - Wawrusiewicz

Wiceprezes

dr n. med Dagmara Przekop

Wiceprezes

Zarząd Stowarzyszenia