Program „Cała siła jest w nas – czyli kreatywny rozwój własnego potencjału” – program innowacyjnego wychowania. – dotacja z Urzędu Miasta Białystok Departament Edukacji.Program „Cała siła jest w nas – czyli kreatywny rozwój własnego potencjału” – program innowacyjnego wychowania. – dotacja z Urzędu Miasta Białystok Departament Edukacji.Program „Cała siła jest w nas – czyli kreatywny rozwój własnego potencjału” – program innowacyjnego wychowania. – dotacja z Urzędu Miasta Białystok Departament Edukacji.Program „Cała siła jest w nas – czyli kreatywny rozwój własnego potencjału” – program innowacyjnego wychowania. – dotacja z Urzędu Miasta Białystok Departament Edukacji.Program „Cała siła jest w nas – czyli kreatywny rozwój własnego potencjału” – program innowacyjnego wychowania. – dotacja z Urzędu Miasta Białystok Departament Edukacji.Programu.