Zarząd

mgr Iwona Grzesiuk
PREZES Stowarzyszenia

W Stowarzyszeniu od 2007 roku.

 • Absolwentka Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej na Uniwersytecie w Białymstoku (Wydział Pedagogiki i Psychologii),
 • Specjalistyczne szkolenie I stopnia dla nauczycieli i pedagogów w zakresie problematyki HIV/AIDS i narkomanii/ Fundacja Res Humanie i KC ds. AIDS,
 • Certyfikat „Polska Plus” dla przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się profilaktyką HIV/AIDS i/lub promocją zdrowia organizowanego przez Zjednoczenie „Pozytywni w Tęczy” w Warszawie,
 • Cykl szkoleń z zakresu psychologicznych aspektów HIV/AIDS organizowany przez Społeczny Komitet AIDS w Warszawie,
 • Certyfikat doradcy w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym badań w kierunku HIV,
 • Szkolenie z zakresu streetworkingu „Zmniejszenie ryzyka zakażenia HIV STI w kontekście zachowań seksualnych”,
 • Kurs z Programu Profilaktycznego „Trzeci Elementarz czyli program siedmiu kroków”,
 • Szkolenie „Stres jako szansa rozwoju”,
 • Szkolenie „Autoprezentacji - jestem, umiem, potrafię”,
 • Kurs wychowawców placówek wypoczynkowych.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • Doradca i koordynator w Anonimowym i Bezpłatnym Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym badań w kierunku HIV w Białymstoku,
 • W Stowarzyszeniu Faros prowadzi zajęcia profilaktyczne z młodzieżą, studentami, więźniami, wspiera osoby zakażone HIV,
 • Na rzecz Stowarzyszenia pisze i rozlicza projekty, aktywnie wspiera koordynacje pracy Faros.

mgr Ewa Rakowicz-Wawrusiewicz
WICEPREZES Stowarzyszenia

Jedna z założycielek naszego Stowarzyszenia aktywnie działająca na jego rzecz.

 • pracownik socjalny,
 • certyfikowany edukator z zakresu HIV/AIDS,
 • edukator seksualny,
 • absolwentka pedagogiki specjalnej APS w Warszawie,
 • przygotowana do przeprowadzenia programu interwencyjno-edukacyjno-profilaktycznego „MAŁOLAT” dotyczącego nieletnich osób nadużywających alkoholu,
 • przeszkolona w pracy telefonu zaufania z elementami wiedzy o HIV/AIDS,
 • instruktor arteterapi.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • praca w charakterze streetworkera – 3 lata; Stowarzyszenie TADA,
 • praca z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych jako wychowawca kolonijny – 5 lat, prowadzenie programów profilaktycznych z zakresu HIV/AIDS i uzależnień w białostockich szkołach i internatach – 3 lata,
 • przeprowadzenie programu interwencyjno – edukacyjno - profilaktycznego „MAŁOLAT” dotyczącego nieletnich osób nadużywających alkoholu,
 • dziesięcioletnia praca w Stowarzyszeniu Faros,
 • nauczyciel w przedszkolu dla dzieci autystycznych,
 • nauczyciel wspomagający w klasach integracyjnych.

mgr Milena Mężyńska
WICEPREZES Stowarzyszenia

W Stowarzyszeniu od 2016 roku

 • magister polonistyki 
 • specjalista od PR i mediów